Den marinpedagogiska verksamheten i Malmö stad kommer från och med den 1/8-2015 att skötas av

Marint Kunskapscenter ekonomisk förening och Öresunds Vattenverkstad ekonomisk förening.


Ni som vill boka era klasser för pedagogiska möten finns här länkar och beskrivning till respektive verksamheter.

 

 

SEA-U Marint Kunskapscenter, Kommendanthuset
Malmöhusvägen 5, 211 18 Malmö. TEL: 040-631 3041 www.smkc.se

SEA-U Vattenverkstad, Ribersborgsstigen 6,

216 13 Malmö. TEL: 040-631 3040 www.vattenverkstad.se